top of page
Individual therapy

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest psychologiczną metodą pomocy drugiemu człowiekowi i może mieć charakter krótko, długoterminowy lub interwencyjny. Pierwsze spotkanie/a służą identyfikacji zgłaszanego problemu a także ustaleniu celów terapii i podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Terapia odbywa się stacjonarnie w gabinecie lub online. 

Koszt: 

£80-£100 (55-60min)

Terapia Par

Koszt:

£120 (60min)

Hipnoza

Koszt:

£80-£100 (55-60min)

EMDR

Koszt:

£80-£100 (55-60min)

bottom of page